Visuomenėje dažnai susiduriame su intelektinės nuosavybės teisių neišmanymu ir nelegalaus autorinio turinio naudojimu. Situaciją galima pakeisti jaunuomenės švietimu.


Naujieji „Kelionės autorių keliais“ maršrutai ir testai pasakoja apie Lietuvos dailės, architektūros, literatūros, fotografijos, kino, teatro ir kitas kultūros sritis. Moksleiviai virtualiai keliaus teatro režisieriaus Juozo Miltinio gyvenimo vingiais ar pažins Lietuvos dailę stalinizmo laikotarpiu, kartu įgydami žinių, kaip legaliai galima gauti, naudoti ar atgaminti menininkų kūrybos objektus. Tokios pratybos jiems padės suvokti autorių teisių svarbą ir ugdys pagarbą kūrėjams.

Dainuojanti revoliucija

PDF

9 dešimtmečio pabaiga Lietuvoje buvo ypač emocinga. Michailo Gorbačiovo paskelbta perestroika įsiūbavo Sąjūdį ir ambicijas atkurti nepriklausomą valstybę. Toks intensyvus laikas ir tegali

Lietuvių dalyvavimas Eurovizijoje

PDF

Lietuva Eurovizijos dainų konkurse dalyvavo 16 kartų, debiutavo 1994 m. Po Ovidijaus Vyšniausko užimtos paskutinės vietos be taškų, Lietuva pasitraukė iš konkurso ir į jį sugrįžo tik 1999

Atlaidų vaizdiniai Romualdo Požerskio kūryboje

PDF

Lietuvos kaimuose vykstančias religines šventes Požerskis fotografavo nuo 1974 iki 1993 metų. Per šį laikotarpį, anot autoriaus, įvyko žymių pokyčių. Sakykim, pradėjus kurti ciklą apie a

Pokario iššūkiai baleto scenoje

PDF

Pirmaisiais pokario metais Lietuvos baletas gyvavo Kaune: išskaidžius Valstybės teatrą, buvo įsteigtas Kauno valstybinis dramos teatras ir Lietuvos TSR valstybinis operos ir baleto teatras, treju

Lietuvos kino studijos įkūrimas

PDF

1940 m., Lietuvą užėmus sovietų kariuomenei, vienas pirmųjų naujos valdžios žingsnių buvo kino studijos įkūrimas. Tai padaryta netrukus – lapkričio 13 d. Kaune. Tiesa, studija perėmė

Dailė stalinizmo laikotarpiu

PDF

Gėlių vaikai

PDF

Tuščias biurokratiškumas ir monotoniškas ideologinių mantrų kartojimas išsikvėpė ir, regis, seniai nebeliko, kas jomis tikėtų. 9 dešimtmečio pradžioje literatūra pamažu susigrąžino

Šeštojo dešimtmečio pokyčiai

PDF

Pastebimi pokyčiai Lietuvos baleto istorijoje susiję su XX a. 6 dešimtmečiu, kai baigęs mokslus Valstybiniame teatro meno institute (GITIS) Maskvoje pirmuoju diplomuotu choreografu tapoVytautas

Tautodailės interpretacija grafikoje sovietmečiu

PDF

Grafikos srityje sovietmečiu toliau dirbo Nepriklausomos Lietuvos dailininkai, Kauno meno mokyklos auklėtiniai Vytautas Jurkūnas, Algimantas Kučas, Jonas Kuzminskis, Domicelė Tarabildienė. Po ka

Modernizmo link

PDF

Po Stalino mirties pasikeitusioje architektūros ir statybos politikoje tai reiškė radikalų posūkį į statybų industrializaciją, standartinių surenkamųjų elementų gamybą, statinių kainos

Praeinanti dabartis tapyboje

PDF

Tapytojų susidomėjimas dabartimi ir kasdienybe – bandymas susitaikyti su sovietinės tikrovės neišvengiamumu – 8 dešimtmečiu buvo dalinis, sąlygiškas ir trumpalaikis. Dabartis ketverto (Ko

Pasivaikščiojimas po Antano Sutkaus Vilnių

PDF

1965 m. kartu su Romualdu Rakausku išleistame albume Vilniaus šiokiadieniai galima pastebėti Sutkaus polinkį į humanistinį pasaulėvaizdį atitinkančius apibendrinimus. Jo įamžinta paprast

Vėlyvasis modernizmas ir visuomeniniai pastatai

PDF

Ryškiausi naujųjų architektūros tendencijų pavyzdžiai pasireiškė visuomeniniuose projektuose, kuriems buvo skirtas ypatingas valdžios dėmesys bei finansavimas. 8 dešimtmetyje ypač gausiai

Baleto kalba “atšilimo” laikotarpiu

PDF

XX a. 6–7 dešimtmečiais Lietuvos baleto repertuaras buvo sudaromas remiantis planinės ekonomikos principais. Per sezoną buvo ketinama pastatyti po vieną klasikinį, sovietinį ir nacionalinį

Lietuvių kinas iki sovietinės okupacijos

PDF

Nors profesionali lietuvių kino kūryba susiformuoja labai vėlai, sovietmečiu, tačiau kino kultūra skleidėsi beveik nevėluodama, sulig pasaulinėmis tendencijomis. Štai brolių Louis ir Augus

Lietuviškojo modernizmo startas

PDF

1959-ieji žymi lietuviškojo modernizmo startą architektūroje ne vien dėl to, kad tais metais buvo atidaryta simboline tapusi kavinė „Neringa“, kurios modernistinis interjeras tapo „posūki

Povilo Gaidžio komigroteskas

PDF

Ryškiausiai savo režisūrinį talentą ir teatrinio mąstymo savitumą Povilas Gaidys atskleidė komedijose. Būtent jomis režisierius atkreipė į save dėmesį, nuo pat karjeros pradžios liudyda

Aleksandro Macijausko Lietuvos turgūs

PDF

„Nepaisant modernios formos, Macijausko darbų temos bei turinys yra tradiciniai. Toks modernumo ir tradicijos derinys ypač akivaizdus fotografijų cikle Kaimo turguose (1969–1987). Žymiausiai

Istorinis revoliucinis kinas

PDF

Garsinio kino atsiradimas 4 dešimtmečio pradžioje sutapo su socialistinio realizmo metodo įsigalėjimu Sovietų Sąjungoje. Lietuvai tapus jos dalimi, mene taip pat tapo privalomi ir socialistini

Juozas Miltinis: moderniosios sąmonės laboratorija

PDF

Juozas Miltinis buvo puikus diplomatas. Jis gerai žinojo, kad už teisę į gerą, protingą, rimtą teatrą reikia daug mokėti. Ir mokėjo – vieną po kito statė „teisingus“, t. y. bevilti

Pilkieji metai literatūroje

PDF

1972 m. nuslopinus moderniosios literatūros proveržį, literatūriniame gyvenime prasidėjo pilkieji metai. Slogi, dusinanti atmosfera kaustė tiek privatųjį, tiek viešąjį gyvenimą.

Jonas Vaitkus: „blogio studijos“

PDF

Jono Vaitkaus spektakliai – tai „blogio, slypinčio istorijoje, žmoguje ir jį supančiame pasaulyje, studijos“, – 1984 m. rašė teatro kritikė Rūta Vanagaitė, formuluodama pagrindinę š

Kraunasi...